Brighton Pier Games & Big Screen

That's me and José..my roomate and friend.
To jsem já a José... můj spolubydlící a kamarád!
We didn't wanna leave before getting this mug!
Nechtěli jsme odejít dokud jsme nevyhráli tenhle hrníček, co jsem si vyhlídla.

Nice idea but so many commercials, haha.
Fajn nápad, ale tolik reklam před filmem, haha.We found money, we played, we won, we got Family Guy Mug with Peter, lollies and bubble blower :).

Našli jsme peníze, hráli jsme, vyhráli jsme, získali jsme hrníček s Peterem z Family Guy, lízátka a bublifuk :).

You May Also Like

0 comments

Thank you!